VO-valet i januari

Jag är en 27-årig liberal från Centerungdomen och ledamot i stadsfullmäktige i Vasa.  https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/531310 
Jag jobbar som verksamhetsledare för Finlands Byar r.f. och således leder jag en landsomfattande organisation, som stödjer byverksamhet och invånarnas vardag på landsbygden. Jag har varit Setas vice ordförande och en centerpartisk lobbyist som tar upp Österbottens intressen inne i partiet.

Gerby hälsostation 🇫🇮🇸🇪 SFP ja Samlingspartiet, varför Gerby hälsostation ska flyttas till Vasa centralsjukhus lokaler 2023? Många av oss förstår inte. Välfärdsområdesfullmäktige fattar beslut om närservicen till exempel vid social- och hälsostationer. Beslutet kan vi upphävas? Beslutet har fattats för många år sedan, men jag tycker att det är dags att omvärdera beslutet och tänka om. Vi inom Centern i Vasa efterlyser en omvärdering. I samband med coronapandemin har vi även blivit medvetna om att inte samla mycket folk på ett och samma ställe. Kommer det att finnas tillräckligt utrymme i den nya megastationen för en så stor mängd kunder?

Jag uppskattar tvåspråkighet. Jag vill utveckla mig och bli modigare i att tala svenska. År 2013 flyttade jag till Vasa för att studera. Jag blev kär i denna stad och stannade. Nu är jag centerpartisk ledamot i stadsfullmäktige i Vasa och kandidat i välfärdsområdesvalet. Jag är ursprungligen från Ähtäri, mitt barndomshem ligger på gränsen mellan Mellersta Finland och Södra Österbotten. Som barn skulle jag inte ha trott, hur mycket jag får sitta med på tvåspråkiga möten eller även vara ordförande på de mötena. Jag vill utveckla svenskans ställning och inne i Centern försvarar jag tvåspråkighet och var och ens rättighet till sitt modersmål. På välfärdsområdena ska man förverkliga den äkta tvåspråkigheten i personpolitik och förvaltning.

I välfärdsområdesvalet är mental hälsa det viktigaste ämnet för mig, men också ungas välmående och Sote-tjänsternas tillgänglighet. Österbottens välfärdsområde ska vara en bra arbetsplats, där var och en kan använda eget modersmål. 

Check: 
https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/548875 


Valprogram för välfärdsområdesvalet


Vasabladet 1.5.2021
Vasabladet 1.5.2021

Vasa skulle växa genom en modig regionalpolitik

Den största möjligheten för livskraften i Vasanejden vore att inkorporera Korsholm kommande mandatperiod. Senast misslyckades Vasa för korsholmare litade inte på vasabeslutsfattare. Många i byarna är oroade över bibliotek, hälsocentraler och skolor. Maktpartierna och ämbetsmännen i Vasa vill centrera närtjänster. Åldringarnas resa till läkare försvåras och daghems- och skolresor blir längre. Under pandemin vill allt fler bo på landsbygden och drömmer om vardagen i skärgården - vi beslutsfattare ska göra det möjligt.

I utvecklandet av Vasas bostadsområden och Lillkyro behövs förbättring. Vi centerpartister försvarar alltid byskolor och närtjänster. Korsholmarna följer nu noga hur vasabeslutsfattarna behandlar närtjänsterna i Lillkyro. Vasa lyckas med inkorporeringar först när det blir mindre kaxigt, förverkligar den aktiva regionalpolitiken och bevisar sig kunna vara en hemstad med stor yta. Tjänster centreras inte.

Aleksi Koivisto,
Expert i regionalpolitik och kommunalvalskandidat i Vasa (C)Varför ställa upp i kommunalvalet?

Finns det hobbymöjligheter för barn och ungdomar? Hur får barnfamiljer stöd när de möter svårigheter? Fungerar återvinning och miljövård? Hur ordnas de kommunala hälsotjänsterna? Dessa är saker som bestäms av stadsfullmäktige, styrelsen och nämnderna. Genom att delta i stadens beslutsfattande får du en möjlighet att påverka hur vardagen ser ut i Vasa. Saker kan bli bättre bara genom att göra och därför behöver vi dig. Kom med för att göra närliggande beslut!


Närproducerad mat är en viktig klimatåtgärd. Vi vill att den stora delen av maten som finns i våra skolor, förskolor och äldreboende ska vara producerad i Finland, Österbotten och allrahelst i Vasa. Finskt trä är en lösning. Det behövs stöd för offentligt träbyggande när staden använder trä som huvudsakligt byggmaterial. Satsningar på en mångsidig skötsel av skogarna och deras hälsa är ett kostnadseffektivt sätt att öka kolbindningen, skapa nya arbetsplatser och förbättra livskraft. Energi produceras framöver decentraliserat och så nära konsumenten som möjligt. I energiproduktionen gynnas förnybara energiformer och i synnerhet inhemsk energi som biodrivmedel, vindkraft och jordvärme. Den positiva utvecklingen av vindkraft i Vasa ska stlödas. Grönområden i staden ska få en mer central plats i stadsplaneringen. Alla behöver närhet till naturen

Bli medlem www.keskustanuoret.fi :)