Valtuustoaloite: Kaupunginvaltuuston kokousviestinnän kehittäminen

15.02.2022

Valtuustoaloite: Kaupunginvaltuuston kokousviestinnän kehittäminen

Kuntavaaleissa 2021 äänestysprosentti oli 43,7 % Vöyrinkaupungin äänestysalueella ja äänestysaktiivisuus koko Vaasassa oli vain 55,8 %. Vaasalaisten tulee tietää kaupunginvaltuuston toiminnasta, päätöksistä ja saada siitä tietoa. Perinteisellä printtimedialla on tärkeä rooli vallan vahtikoirana, mutta se ei aina tavoita varsinkaan nuoria ja opiskelijoita. Vahvemmalla ja vuorovaikutteisella viestinnällä voimme lisätä osallisuutta ja demokratiaa Vaasassa. Olisi suotavaa tuoda esiin Vaasan kasvua ja kehitystä tukevia päätöksiä.

Mitä kaupunginhallitus päätti -juttusarjalla nostetaan esiin jo kaupunginhallituksen päätöksiä. Juttusarjan lisäksi myös kaupunginvaltuuston päätöksentekoa ja päätettäviä asioita tulisi nostaa avoimesti ja ymmärrettävästi kuntalaisten tietoon. Vaasan kaupungin tulisi viestiä sosiaalisen median kanavissa valtuuston kokouksista, keskusteluista ja päätöksistä avoimemmin. Yhteisestä keskustelussa tulisi nostaa tasapuolisesti kaikkien puolueiden nostoja. Se tukisi kuntalaisten kiinnostusta yhteisiin asioihin. Valtuustoryhmien ryhmäpuheenjohtajien toimikunta 2017-2021 valtuustokaudella kannusti asiaa kehittämään.

Vaasan kaupungin viestintä ja yhteiskuntasuhteet -palvelualueen tehtävänä on edistää kuntalaisten osallistumista ja demokratian toteutumista. Vaasassa voitaisiin kokeilla Facebookin ja Instagramin hyödyntämistä tässä. Joensuun kaupungin viestintäyksikkö toteuttaa livetwiittausta valtuuston kokouksista. Twiittajana toimii kaupungin viestintäyksikkö.

Vaasassa on lisättävä sosiaalisen median hyödyntämistä valtuuston keskustelun ja päätöksenteon viestinnässä ja tehtävä kokeilu asiasta.

14.2.2022

Aleksi Koivisto

Kaupunginvaltuutettu (kesk.)