Vaasan keskustan vaaliohjelma on julkaistu!

24.02.2021
 1. Helppoa turvallista elämää Vaasaan. Keskusta kantaa vastuuta - sinusta, minusta, perheestä, läheisistä, luonnosta, kodista ja kotiseudusta. Kootaan yhdessä rakennuspuita, jotta jokainen voi luoda omannäköisensä, itseään ja toisia arvostavan hyvän elämän.
 2. Kotimaista ruokaa ja työtä Vaasaan! Kotimaiset elintarvikkeiden raaka-aineet on priorisoitava Vaasan kaupungin verovaroin kustantamassa Teese Botnia Oy:n suurkeittiötarjonnassa niin kouluissa, sairaaloissa kuin kotipalveluissakin. Pois ulkomaiset tuontiraaka-aineet ja tilalle terveelliset paikalliset raaka-aineet.
 3. Puhdasta energiaa Vaasaan! Kaukolämmön huoltovarmuus on tärkeä! Ulkomainen kivihiili ja öljy on korvattava nopeasti kotimaisilla polttoaineilla, niin että mitään tuontienergiaa ei käytetä Vaasan kaukolämmön tuotannossa. Tuulivoiman ja geoenergian rakennusmahdollisuuksia on tutkittava.
 4. Akkuteollisuutta ja investointeja Vaasaan! Vaasan asemaa energiaosaamisessa on ylläpidettävä alan korkeakoulutusta ja tutkimusta tukemalla, ja annettava kaavoituksella ja infrastruktuurirakentamisella täysi tuki alan teollisuuden ja palvelujen kehittymiseen.
 5. Kansainvälisyyttä ja osaamista Vaasaan! Työperäinen maahanmuutto on tarpeen Vaasan vientiteollisuudelle. Vaasan ammatillisille oppilaitoksille, ammattikorkeakouluille ja yliopistoille ulkomaiset opiskelijat ovat välttämättömiä, jotta koulutuspaikat ylipäätänsä säilyvät Vaasassa. Pakolaiskysymykset tulisi kuitenkin ratkaista nykyistä jämäkämmin jo Schengenin ulkorajoilla.
 6. Asumisen unelmat toteen - erilaista asumista Vaasaan! Kaupungin kaavoituksen on tarjottava tasa-arvoisesti sekä kaupunkimaisia, että maaseutumaisia asumisvaihtoehtoja. Kaavoituksen tulee ylläpitää kaikkien Vaasan alueiden elinvoimaa.
 7. Lähipalveluja puolustetaan Vaasassa! Keskusta haluaa, että myös Gerbyn ja Vähäkyrön alueelliset terveysasemat pysyy toiminnassa jatkossakin!
 8. Pyöräilevä Vaasa poistaa rotvallit tieltä! Kevyenliikenteen väylien jatkuva kehittäminen ja ylläpito ovat kestäviä ympäristötekoja Vaasassa.
 9. Osallisuutta Vaasaan! Kaikkien kaupunginosien asukasyhdistyksiä kannustetaan ottamaan enemmän kantaa alueensa asioihin ja antamaan niistä lausuntoja lautakunnille ja kaupunginhallitukselle.
 10. Parempia päätöksiä Vaasaan! Vaasan kaupungin hallintomalli vaatii täyden remontin. Vaasassa kolme suurinta puoluetta pystyvät sopimaan pitkälti asioista keskenään. Tähän on saatava muutos niin että muutkin puolueet saavat kunnolla äänensä kuuluviin Vaasan kaupungin asioista!

Erityisesti Vähässäkyrössä tavoitteet vaalikaudelle 2021-2025 ovat:

 1. Vähänkyröläisten kuntaliitoksessa sovitut paikalliset sosiaali- ja terveyspalvelut on turvattava maakunnallisessa hyvinvointikuntayhtymässä vuonna 2022.
 2. Päivähoitopalvelujen alueellinen kattavuus on turvattava koko Vaasassa! Vähäkyrö on oivallinen asuinalue, mutta välttämättömänä ehtona on, että Merikaarrossa lasten päivähoitopalvelujen on oltava samaa tasoa kuin muualla Vaasassa.
 3. Tervajoki on saatava jälleen nousuun! Kyrönmaan vähittäiskaupparakentaminen on nopeasti kaavoituksella ja muilla ehdoilla houkuteltava nimenomaan Tervajoelle.
 4. Vähänkyrön paikallisliikenteellistä asemaa ei saa heikentää! Pyörätie kuntoon Vähänkyrön ja Vaasan välille.
 5. Vähäänkyröön voitaisiin sijoittaa kaupungin toimintoja digitekniikkaa hyödyntäen.
 6. Vähänkyrön aluelautakunnan rooli ei saa heikentyä enää nykyisestä! Sivukylien palveluja ei saa siirtää Vaasan hallintokortteliin.

VAASAN KESKUSTANUORTEN JA VAASAN KESKUSTAOPISKELIJOIDEN KUNTAVAALITAVOITTEET OVAT:

 • Vaasan kaupungin elinvoimaan ja vetovoimaan tulee panostaa osaamisen kautta. Vaasan tulee olla vientivetoisen maakunnan kasvava keskus, joka nojaa korkeakoulutettujen korkeaan osaamiseen ja kansainväliseen kauppaan.
 • Vaasasta tulee tehdä Suomen paras opiskelijakaupunki. Vaasan keskusta sai nostettua Vaasan kaupunkistrategiaan uuden kirjauksen, jota tulee nyt toimeenpanna: korkeakouluopiskelijoita tulee juurruttaa vaasalaisiksi harjoitteluiden ja työpaikkojen kautta asumaan Vaasaan.
 • Vaasan tulee tarjota opiskelijoille edullista asumista, monipuoliset liikunnan, kulttuurin vapaa-ajan palvelut ja toimivan pyörä- ja joukkoliikenteen. Nuorekas Vaasa on kahviloita, yhteisiä puistoalueita, tekemisen meinkiä, haalarikansaa kaduilla, vappupiknikkiä ja äänetä kaupunkikuvassa. Vaasaan mahtuu opiskelijoiden iloa!
 • Vaasa tulee pitää muuttovoittokaupunkina ja Länsi-Suomen kansainvälisenä keskuksena! Työperäinen maahanmuutto on tarpeen Vaasan vientiteollisuudelle. Vaasan teollisuudelle, ammatillisille oppilaitoksille, ammattikorkeakouluille ja yliopistoille ulkomaiset opiskelijat ja kansainvälisyys ovat tärkeitä


  Mitä mieltä olet vaaliohjelmasta? Onko se osuva? 
  https://www.facebook.com/Vaasankeskusta/ ; https://www.instagram.com/vaasankeskusta/ ;

  Otan mielelläni vastaan ajatuksia, 

  Aleksi