Kuka Vaasassa päättää? Osallisuuden uusia avauksia! 

28.05.2021

ASUKASDEMOKRATIAA JA OSALLISUUTTA VAASAAN - sillä useampi meistä on kiinnostunut päätöksenteosta, Vaasan kehittämisestä ja yhteisistä veroeuroista. Vaalit ovat se tärkein väylä vaikuttaa ja me ehdokkaat pyrimme yhteistyössä siihen, että äänestysprosentti nousee. Demokratia maksaa aina, mutta joskus se maksaa itsensä takaisin, kun vältetään valitukset ja asiat saadaan tehokkaammin eteenpäin. Siksi kuulemistilaisuudet, palautekanavat, kyselyt ja työpajat ovat nekin ihan hyviä tapoja kerätä näkemystä. Tässä muutama konkreettinen ajatus, kuinka kehittäisin Vaasassa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Saapi haastaa ja kommentoida!

🌼 OSALLISTAVA BUDJETOINTI on musta vaalien jälkeen tehokkainta osallistumisen muotoa. Silloin virkamiesten sijaan päätöksiä tekevät vaasalaiset itse. Budjettivaltaa luovutetaan viranhaltijoilta ja päättäjiltä aidosti. Mille kaduille sijoitetaan uudet roskikset? Minne avattaisiin uusi koirapuisto? Mitkä rotvallien reunat tulisi tasoittaa? Osallistavan budjetoinnin avulla asiat liikkuvat nopeammin, ketterämmin ja eurot tulevat fiksusti käyttöön. Vaasassa kokeiltiin osallistavaa budjetointia syksyllä 2020 ideakilpailulla ja 5000 euron hinnalla istutettiin kirsikkapuita Palosaarelle. Voittajan valitsi tasa-arvo ja yhdenvertaisuusuunnitelman ja osallistumisohjelman yhteinen ohjausryhmä, johon kuuluu lisäkseni kolme muuta kaupunginvaltuutettua. Loistavaa palautetta olemme siitä saaneet. Nyt osallistavan budjetoinnin määrä on 7500 euroa ja syksyllä ideoidaan uusia kohteita. Sen budjettia tulisi korottaa, mutta nykyiset päättäjät eivät ole osallistavalle budjetoinnille vielä lämmenneet. Vaasa on jäänyt jälkeen osallistavan budjetoinnin hyödyntämisessä. Varsinkin teknisen toimialan budjetista voitaisiin mielestäni enemmän korvamerkitä resursseja suoraan osallistavan budjetoinnin käyttöön. Se on aitoa osallisuutta.

🌼 JÄRJESTÖTUKI JA OSALLISUUSVÄYLÄT ovat esimerkiksi nuorisovaltuusto, vammais- ja ja vanhusneuvostojen toiminta. Ne ovat lakisääteisiä ja niillä pusketaan näiden väestöryhmien teemoja, nostoja ja ajatuksia kaupungin päätöksenteon ytimeen. Asukasyhdistysten toiminta on asuinalueiden puolestapuhujina on tärkeää, vaasalainen järjestökenttämme on vahva, yrittäjä- ja elinkeinojärjestöjen kanssa kumppanuudet pelaavat. Opiskelijoiden ääntä edustavat opiskelijajärjestöt. Kaupunki antaa kokous- ja toimintatiloja, katutilaa, tukea ja järjestöavustuksia resurssien mukaan. Oma ajatteluni menee niin, että järjestöille annettava euro on aina tehokkaampi kuin se euro, jolla palkattaisiin kaupungille uusi työntekijä osallisuutta tekemään. Siksi järjestöavustuksia tulee puolustaa, niistä ei saa leikata.

🌼 AVOIMEMPI VIESTINTÄ olisi sitä, että vaasalaiset myös vaalien välillä tietävät mitä Vaasassa ollaan tekemässä ja mitkä ovat päätösten perusteluja. Median murros on kova ja Ilkka-Pohjalaista tai Vasabladettia lukee yhä harvempi koti. Nämä Facebook-ryhmät ovat yksi väylä. Vaasan kaupungin tulisi kokeilla livetwiittausta kaupunginvaltuuston kokouksista. Näin tekee jo useampi kaupunki Suomessa - tuodaan someen tietoja siitä, miten puolueet ajattelevat, millaisia aloitteita he tekevät ja miten päättäjät perustelevat päätökset. Pelkkä päätösluettelo on tylsä. Vaasalaisia kiinnostaa, miksi näin päätettiin ja mitä se oma vaasalainen valtuutettu äänesti.

Tässä muutamia ajatuksia osallisuuden kehittämisestä, oletkos samaa mieltä? 😊 aurinkoista perjantaita ja muistakaas äänestää - esimerkiksi torilla ja kirjastossa se onnistuu!