Keskusta toteuttaa perhevapaauudistuksen - vaikuttaa kaikkiin suomalaisiin lapsiperheisiin

16.02.2021

Nyt on Suomeen tulossa sellainen uudistus, joka vaikuttaa kaikkiin lapsiperheisiin Suomessa ja tulisi voimaan vuoden 2022 alusta. Perhevapaauudistuksen luonnos julkistettiin tänään ja nyt uudistetaan perhevapaiden jako Suomessa. Se sopii jatkossa paremmin erilaisille perheille:

  • Raskaana olevalle äidille raskausraha 40 päivärahapäivältä. Sen pystyy aloittaa nykyistä äitiysrahaa joustavammin ja aikaisemmin, 14-30 päivää ennen laskettua aikaa. 
  •  Vanhempainraha yhteensä 320 (160+160) päivärahapäivää lasta kohden. Vanhempainrahakiintiöstä voi luovuttaa toiselle vanhemmalle tai puolisolleen 0-63 vanhempainrahapäivää. Isien osuus tulee varmasti pitenemään tai perhe tekee itselleen sopivat ratkaisut. Valinnanvapautta perheille. 
  • Vanhempainrahaa voi käyttää yhtäjaksoisesti tai haluaminaan jaksoina tai yksittäisinä päivinä siihen saakka kunnes lapsi täyttää 2 vuotta. 
  •  Varhaiskasvatukseen tämä tuo uudistuksia: oikeus varhaiskasvatukseen alkaisi sinä kuukautena, kun lapsi täyttää 9 kuukautta. Oikeus säilyttää sama varhaiskasvatuspaikkaenintään 13 viikon vanhempainvapaasta johtuvanpoissaolon ajan. Ajalta saa periä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua.

    Keskusta edistää uudistusta ja on perheiden puolella. Tavoitteemme käyvät hyvin yksiin suomalaisten perheiden toiveiden kanssa. Lukuisissa erilaisissa tutkimuksissa perheet ovat toivoneet, että ansiosidonnaisten vapaiden kestoa pidennetään, perhevapaiden käyttöä joustavoitetaan ja kotihoidon tuki säilytetään. Tätä puolueet vasemmalla ja oikealla ovat vastustaneet. Perhevapaauudistus tuo joustoja ja soveltuu myös paremmin yrittäjäperheille, toteavat Suomen Yrittäjät.

    Hoivan tasa-arvoa ja isien hoivavastuuta vahvistetaan ilman, että äitien käytettävissä olevia vapaita leikataan. Osana perhevapaauudistuskokonaisuutta on nyt luotu myös uusi omaishoitovapaa, eli oikeus viiteen palkattomaan vapaapäivään sairaan läheisen auttamiseksi. Tämän uuden vapaan taustalla on Suomeakin velvoittava EU:ssa päätetty työelämän tasapainodirektiivi. Loistava uudistus, joka on tärkeä Suomelle, sillä tarvitsemme lapsia, uusia sukupolvia ja syntyvyyttä Suomeen!